Čo je to emočný koučing?

Čo je to emočný koučing?

Koučing je dnes často skloňované slovo, no málokto vie, o čo vlastne ide a na čo to je dobré. Čo je to vlastne koučing a kto to vlastne je kouč a v čom mi vie pomôcť?

Koučing je riadený vedomý rozhovor zameraný na rozšírenie vnímania koučovaného. Správne kladenými otázkami pomáha kouč klientovi zorientovať sa v samom sebe, zvýšiť jeho sebadôveru, uvedomiť si svoje schopnosti a možnosti a zvýšiť zodpovednosť za svoj život. Pomáha klientovi stanoviť si vlastné ciele a následne ich dosahovať.

Kouč pomáha klientovi posvietiť si na skryté zákutia svojej mysle. Prevedie klienta bezpečne tam, kam by sa sám neodvážil. Pomocou kouča klient spoznáva svoje slabé aj silné stránky a učí sa svoj život vďaka tomu udržať v rovnováhe a harmónii. Emočný koučing zachádza v tejto oblasti ešte ďalej. Umožňuje klientovi preprogramovať svoje podvedomé emočné nastavenia.

Pri emočnom koučingu sa sústreďujeme na odhaľovanie takých emočných nastavení, ktoré klientovi permanentne strpčujú život. Tieto negatívne programy sa nám dostali do hláv v dôležitých etapách našej minulosti - prenatálnom, detskom a dospelom. Náš mozog pracuje ako počítač a zapisuje informácie z okolitého sveta. Okrem logickej hodnoty informácie mozog zapisuje aj emočnú hodnotu. Deje sa to pri informáciách priamo súvisiacich s vedením nášho života. Každý moment nášho života sa nejako cítime: dobre, zle, spokojne, šťastne, nahnevano, zúfalo a pod. Mozog zapíše informáciu + intenzitu prežitej emócie. Pri emočnom koučingu využívame neuroplasticitu nášho mozgu a meníme negatívne nastavenia na pozitívne. Je potrebné len vedieťako a za akých podmienok je mozog ochotný prepísať staré nastavenia na nové. Tento prepis sa deje na základe nového pozitívneho emočného zážitku, ktorý má liečebný efekt a je pre každého jednotlivca unikátny. Počas emočného koučingu sa tejto technike naučíte sami.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info